Lạm phát năm 2018 có thể vượt mức 4%Kinh doanh

Nếu giá dầu bình quân tăng khoảng 24-25% so với cùng kỳ lên mức 65 USD/thùng theo như dự báo mới nhất của World Bank, lạm phát năm 2018 có thể tăng 4-4,1% so với cùng kỳ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply