Làm gì để kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?Kinh doanh

Làm gì để kiểm soát rủi ro khi đẩy mạnh cho vay tiêu dùng?Theo TS. Nguyễn Đức Độ cần phải có hạn mức nhất định đối với các loại tín dụng, bao gồm cả tín dụng tiêu dùng, để kiểm soát rủi ro.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply