Làm BOT gặp khó đòi Chính phủ phải mua lại, dồn rủi ro cho túi tiền quốc giaKinh doanh

Làm BOT gặp khó đòi Chính phủ phải mua lại, dồn rủi ro cho túi tiền quốc giaViệc yêu cầu Chính phủ phải mua lại nhà máy điện trong trường hợp bất khả kháng tự nhiên kéo dài là không hợp lý và không phù hợp theo thông lệ quốc tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply