Lại tung tin Đà Nẵng sáp nhập thêm thị xã để thổi giá đấtKinh doanh

Lại tung tin Đà Nẵng sáp nhập thêm thị xã để thổi giá đấtLãnh đạo thịxã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bác bỏ thôngtin sáp nhập thị xã Điện Bàn vào TP Đà Nẵng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply