Lại thêm 1 cá nhân bị phạt nặng vì sử dụng 18 tài khoản thao túng giá cổ phiếu AMVKinh doanh

Lại thêm 1 cá nhân bị phạt nặng vì sử dụng 18 tài khoản thao túng giá cổ phiếu AMVTrước đó năm 2010 cũng có 2 cá nhân đã bị phạt vì thao túng giá cổ phiếu AMV.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply