Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọngKinh doanh

Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọngVDSC nhận định, cho đến khi lãi suất trúng thầu TPCP tăng trở lại, các công ty bảo hiểm sẽ chưa đẩy mạnh doanh số sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply