Kỳ vọng vào thị trường BĐS Khu công nghiệp và khu dân cư Uyên Hưng, cổ phiếu NTC tăng vọt trong nửa đầu năm 2019Kinh doanh

Kỳ vọng vào thị trường BĐS Khu công nghiệp và khu dân cư Uyên Hưng, cổ phiếu NTC tăng vọt trong nửa đầu năm 2019Trong những năm gần đây, NTC có “truyền thống” đặt kế hoạch kinh doanh, cổ tức thấp hơn so với thực hiện. Bên cạnh đó, công ty còn hưởng lợi từ làn sóng FDI cũng như những “ưu đãi” từ tập đoàn Cao su Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply