Kỳ vọng nhu cầu yếu đẩy giá dầu giảmKinh doanh

Chuyên gia phân tích chỉ ra việc cung dầu không ngừng tăng cho thấy rằng nguồn cung dầu hiện đang cao hơn nhu cầu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply