Kỳ tích 20 năm: Thái chế tạo 3 triệu ô tô, made in Việt Nam 250 ngàn xeKinh doanh

Kỳ tích 20 năm: Thái chế tạo 3 triệu ô tô, made in Việt Nam 250 ngàn xe20 năm trước, 5 hàng ô tô lớn đã đề nghị Việt Nam mở cửa thị trường ô tô. Nhưng Việt Nam không đồng ý. Đến nay, Việt Nam mới sản xuất 250 nghìn xe/năm trong khi Thái Lan là 3 triệu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply