Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức, chạy quyền”Kinh doanh

Kỷ luật nếu tiếp tay cho “chạy chức, chạy quyền”“Chạy chức, chạy quyền” là hình thức biểu hiện cụ thể của tham nhũng trong công tác cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply