KPMG trở thành đơn vị tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động cho Công ty Phú Long​Kinh doanh

Công ty Phú Long và KPMG vừa tiến hành ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng nền tảng hoạt động, đánh dấu bước tiến mới, quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài của hai bên.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply