Kinh tế tư nhân: Từ chỗ không được thừa nhận trở thành động lực của nền kinh tếKinh doanh

Kinh tế tư nhân: Từ chỗ không được thừa nhận trở thành động lực của nền kinh tế30 năm đổi mới với những đóng góp lớn vào quy mô GDP, cơ cấu vốn và việc làm cho nền kinh tế, kinh tế tư nhân đã trở thành một trong ba trụ cột quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply