Kinh tế Đông Nam Á đối diện với quá nhiều rủi ro trong năm 2019Kinh doanh

Có thể khẳng định rằng tình trạng đối đầu giữa hai nền kinh tế sẽ vẫn là một trong những rủi ro lớn nhất đối với các nền kinh tế Đông Nam Á trong năm sau.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply