Kinh doanh kém sắc, Chủ tịch HĐQT muốn mua thêm 3 triệu cổ phiếu của TascoKinh doanh

Doanh thu 9 tháng giảm gần một nửa so với cùng kỳ kéo lãi ròng của Tasco giảm tới 64,1% so với số lãi cùng kỳ năm 2017, qua đó mới thực hiện được 38,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply