Kinh Bắc City (KBC): Kế hoạch lãi sau thuế 1.036 tỷ đồng năm 2019, vẫn còn "nợ" cổ tức năm 2017Kinh doanh

Năm 2019 Kinh Bắc ước lãi sau thuế 1.036 tỷ đồng, tăng 28% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply