Kinh Bắc City (KBC) dự chi 235 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặtKinh doanh

Kinh Bắc City (KBC) dự chi 235 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặtTính đến hết năm 2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply