Kiên quyết chống tình trạng lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuếKinh doanh

Kiên quyết chống tình trạng lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trốn thuếChiều 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp 32 với việc cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply