Kiến nghị Trung ương về quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCMKinh doanh

Kiến nghị Trung ương về quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TPHCMUBND TPHCM vừa kiến nghị Trung ương điều chỉnh Luật Nhà ở năm 2014 theo hướng việc cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư cho ban quản trị theo hướng các bên khởi kiện tại tòa án nhân dân theo pháp luật về tố tụng dân sự.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply