Kiểm tra quy trình thủ tục đầu tư cảng Tiên Sa giai đoạn IIKinh doanh

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II; đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply