Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, Tập đoàn Đại Châu đứng trước nguy cơ hủy niêm yếtKinh doanh

Thời điểm kết thúc năm 2018, Tập đoàn Đại Châu đang cho các cá nhân vay với số tiền lên đến 436 tỷ đồng, tương đương 64% tổng tài sản tuy nhiên lại không tính lãi phải thu cho các khoản vay này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply