Kiểm toán Nhà nước: Nhiều khoản thu sẽ biến động mạnhKinh doanh

Kiểm toán Nhà nước: Nhiều khoản thu sẽ biến động mạnhChỉ riêng dầu thô, mức giảm thu có thể trên 19 nghìn tỷ đồng so với năm 2018, trong khi chênh lệch thu – chi của Ngân hàng Nhà nước cũng đáng chú ý.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply