Kiểm toán Nhà nước: Hệ số an toàn vốn (CAR) của hệ thống ngân hàng chưa đáng tinKinh doanh

Kiểm toán Nhà nước: Hệ số an toàn vốn (CAR) của hệ thống ngân hàng chưa đáng tinMột số ngân hàng thương mại đầu tư trái phiếu chéo lẫn nhau, làm “cải thiện ảo” hệ số CAR; nhiều NHTM còn phân loại nợ không đúng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, tác động làm giảm hệ số CAR.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply