“Kích hoạt” thanh toán qua thẻ: Không dễ khi thanh toán bằng tiền mặt vẫn 90%Kinh doanh

Việt Nam có trên 43 triệu người trưởng thành sở hữu tài khoản, nhưng có đến 90% giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, tại sao?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply