Khúc mắc lớn nhất trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung cần phải hóa giảiKinh doanh

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ vì vấn đề lớn nhất: Washington yêu cầu mọi cam kết Bắc Kinh đồng thuận phải được hợp pháp hóa bằng văn bản trong thỏa thuận cuối cùng, thay vì những lời nói đảm bảo.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply