Không vay cũng dính vào nợ xấu trên CICKinh doanh

Không vay cũng dính vào nợ xấu trên CICNgân hàng đã làm việc với CIC để xóa tình trạng nợ xấu cho khách hàng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply