Không thu xếp đủ nguồn tiền, Sudico 4 lần xin “khất” chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đôngKinh doanh

Không thu xếp đủ nguồn tiền, Sudico 4 lần xin “khất” chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đôngSudico dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2016 vào ngày 25/1/2018. Tuy vậy, Sudico đã 4 lần xin “khất” thời hạn thanh toán cổ tức cho cổ đông do không thu xếp được nguồn tiền.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply