Không thu hẹp bảo lãnh ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước lo an ninh tiền tệKinh doanh

Không thu hẹp bảo lãnh ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước lo an ninh tiền tệNgân hàng Nhà nước đề nghị thu hẹp phạm vi các dự án được Chính phủ bảo đảm cân đối ngoại tệ tại dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply