Không nới “room” tín dụng có làm khó các ngân hàng?Kinh doanh

Quyết định không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng như một “gáo nước lạnh” đến hoạt động cho vay của các ngân hàng khi tăng trưởng cho vay khách hàng trong 6 tháng đầu năm đạt mức khá cao.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply