"Không ngừng phát triển, không ngừng đi lên, chúng ta chưa bao giờ có đỉnh": Tự đặt giới hạn cho bản thân thì khác gì bóp chết năng lực của mìnhKinh doanh

Tại sao phải đặt ra giới hạn cho thành công của mình trong khi bản thân có thể phát triển hơn nữa?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply