Không lường được rủi ro, Apple đã tạo ra địch thủ lớn nhất của mình như thế nào?Kinh doanh

Không lường được rủi ro, Apple đã tạo ra địch thủ lớn nhất của mình như thế nào?Việc Apple thất bại trong đa dạng địa điểm sản xuất ra ngoài Trung Quốc đã khiến Apple quá phụ thuộc vào đất nước mà mức lương tăng nhanh chóng, và đây cũng chính là nơi mà Huawei có lợi thế cạnh tranh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply