“Không giao chỉ tiêu lợi nhuận đối với Nhà máy In tiền Quốc gia”Kinh doanh

Khoản lỗ giữa kỳ 2019 của Nhà máy In tiền Quốc gia được giải thích chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply