Không còn doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính, lãi công ty Shark Thủy giảm 95%Kinh doanh

Lãi quý II của Apax Holdings – Công ty sở hữu chuỗi Anh ngữ Apax giảm 95% dù doanh thu tăng mạnh gấp 3,2 lần so với cùng kỳ do ảnh hưởng của hoạt động tài chính.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply