Không có Trump, Putin và Tập Cận Bình, ai là ngôi sao của Davos 2019?Kinh doanh

Không có Trump, Putin và Tập Cận Bình, ai là ngôi sao của Davos 2019?Diễn đàn Davos 2019 diễn ra với sự vắng mặt của hàng loạt nguyên thủ của các nước lớn. Chỉ có ba nhà lãnh đạo từ các quốc gia thuộc G7 sẽ tham dự cuộc họp của WEF.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply