Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất!Kinh doanh

Không chỉ cứu tôi khỏi cảnh đói khát, bữa ăn từ người xa lạ còn dạy bài học thấm thía về lòng người: Đã muốn cho đi, hãy cho đi điều tuyệt vời nhất!Cho đi là một nghĩa cử cao đẹp nhưng nó sẽ còn có ý nghĩa hơn nếu bạn cho đi những gì tuyệt vời nhất của mình.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply