Không cấp phép, doanh nghiệp vẫn đào núi?Kinh doanh

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, núi Mò O không thuộc diện quy hoạch và cũng chưa được cấp phép khai thác cho một doanh nghiệp nào cả. 
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply