Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 80 tỷ đồng, thị trường “đỏ lửa” trong phiên 8/5Kinh doanh

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 80 tỷ đồng, thị trường “đỏ lửa” trong phiên 8/5Khối ngoại đã bán ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng, trong đó lực bán tập trung chủ yếu tại VHM, VCI, VIC, VCB, BID.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply