Khối ngoại bán ròng hơn 515 tỷ đồng trong tuần hai quỹ ETF giao dịchKinh doanh

Khối ngoại bán ròng hơn 515 tỷ đồng trong tuần hai quỹ ETF giao dịchKhối ngoại giao dịch đột biến trong tuần do đây thời điểm cả hai quỹ ETF phải thực hiện giao dịch để hoàn tất việc cơ cấu danh mục đầu tư kỳ quý III/2019.Khối ngoại sàn UPCoM đã có 16 tuần mua ròng liên tiếp với tổng giá trị đạt 739 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply