Khởi nghiệp: Có nên bỏ hết “trứng” vào 1 “giỏ”?Kinh doanh

Khởi nghiệp: Có nên bỏ hết “trứng” vào 1 “giỏ”?Để hạn chế rủi ro các nhà đầu tư thường khuyên không nên bỏ tất trứng vào 1 giỏ. Song, cũng có lời khuyên nếu khởi nghiệp, hãy bỏ hết trứng vào 1 giỏ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply