Khoảng sản Viglacera (VIM) tăng gấp 5 lần từ 4.000 lên gần 22.000 đồng chỉ trong 1 thángKinh doanh

Khoảng sản Viglacera (VIM) tăng gấp 5 lần từ 4.000 lên gần 22.000 đồng chỉ trong 1 thángDù không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được giao, nhưng Khoáng sản Viglacera vẫn sẽ trả cổ tức tỷ lệ 52% cho năm 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply