Khi nào doanh nghiệp Việt sẽ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP?Kinh doanh

Khi nào doanh nghiệp Việt sẽ hưởng lợi thuế quan từ CPTPP?Từ ngày 14/1/2019, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và 6 nước đã phê chuẩn CPTPP chính thực thực hiện theo lộ trình thuế quan cam kết.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply