Khách hàng gửi tiền vào ngân hàng nào nhiều nhất 9 tháng qua?Kinh doanh

Tiền vẫn chảy vào ngân hàng khi trong 9 tháng đầu năm nay, 27 ngân hàng thống kế đã huy động được thêm 489.823 tỷ đồng trong dân, tăng 9,8% so với cuối năm 2017, một mức tăng khả quan.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply