Khách du lịch Trung Quốc giảm, khách Hàn Quốc tăng mạnhKinh doanh

4 tháng đầu năm khách đến từ Hàn Quốc đạt gần 1.445,9 nghìn lượt người, tăng 23,2%; khách đến từ Trung Quốc tuy vẫn đạt mức cao nhất với 1.707,8 nghìn lượt người nhưng giảm 3,8%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply