Kết nối hệ thống giao thông với cảng biển: Việc cần làm ngayKinh doanh

Cần xây dựng hệ thống giao thông với các cảng biển, đặc biệt là đường sắt để phát huy hết tiềm lực của loại hình vận tải này.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply