Kế hoạch lãi năm 2019 đi lùi, Cadivi phấn đấu duy trì cổ tức ở mức 50%Kinh doanh

Năm 2018, Cadivi quyết định chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 50% thay vì 35% như kế hoạch ban đầu. Số tiền dự chi cho hoạt động cổ tức của năm 2018 lên đến 288 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply