Kế hoạch Anh rời khỏi EU bị hoãn thêm 6 thángKinh doanh

Việc Anh chậm trễ rời EU sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng chính trị trong khoảng thời gian còn lại của năm và đồng thời có thể gây rối loạn chính phủ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply