KBSV dự báo PNJ sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2019Kinh doanh

KBSV dự báo PNJ sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2019Theo dự phóng của KBSV trong năm 2019, doanh thu thuần của PNJ đạt 18.505 tỷ đồng (tăng 27%) và lợi nhuận sau thuế 1.248 tỷ đồng (tăng 30%). Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2019 dự phóng đạt 7.357 đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply