Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy mới và được chứng nhận ISO 22000:2018Kinh doanh

Jollibee Việt Nam đưa vào vận hành nhà máy mới và được chứng nhận ISO 22000:2018Đánh dấu bước chuyển mình trong thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam, vừa qua Jollibee Việt Nam đã đưa vào vận hành nhà máy mới với chứng nhận ISO 22000:2018 về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply