JLL Việt Nam: Doanh nghiệp bất động sản cần xem xét chiến lược dài hạn trong kế hoạch ứng phó với Covid-19Kinh doanh

Trong bối cảnh các hoạt động giao dịch đều bị ngưng trệ, doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Theo JLL Việt Nam, cần thiết đưa ra chiến lược dài hạn bởi Covid-19 có thể để lại hậu quả lâu dài
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply