Jeff Bezos điều hành Amazon với 14 nguyên tắc lãnh đạo, bạn chỉ cần học 5 trong số đó để có được thành côngKinh doanh

Jeff Bezos điều hành Amazon với 14 nguyên tắc lãnh đạo, bạn chỉ cần học 5 trong số đó để có được thành côngAmazon, được lãnh đạo bởi Jeff Bezos, có 14 nguyên tắc lãnh đạo nhân viên của mình. Từ sơ bộ đến chuyên sâu, những nguyên tắc này được thiết kế để thúc đẩy tư duy đổi mới và hành động nhanh chóng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply