iPhone 12 sẽ bị lùi đến 2021?Kinh doanh

Tác động từ Covid-19 khiến cho iPhone 12 có thể trễ hẹn nhiều tháng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply